image
 

Sidkarta
Startsida / Home Page
Copyright information
Arbeten / Work I´v done
Om/About BoulderPhotoHelp & Support
Kontakt / Contact
Utrustning / Equipment
Länkar / LinksSpecial
Artiklar / Articles
SlideshowÖvrigt / Custom
Priser / Pricing
 
Sidkarta
Här under finns en kort förklaring som bakgrund till mina Portfolio kategorier.
In text bellow there is a short brief about my Portfolio categories.

Gallery 1
Portfolio Ett/One
NATURE
För mig är naturen en plats för avkoppling / Nature is a place where I can be alone and only take care of myself.

Gallery 2
Portfolio Två/Two
LANDSCAPE
På min väg genom naturen, träffar jag på storslagna Landskap / On my way in our nature I often find great landscapes.

Gallery 3
Portfolio Tre/Three
CLOSE-UP
Macrofotografering öppnar upp en liten värld i det stora / Close-up photo show you a small world in our big one.

Gallery 4
Portfolio Fyra/Four
COAST&SEA
Vad är det som lockar med klippor och hav / A coast line can be calm but also dramatic.

Gallery 5
Portfolio Fem/Five
ABANDONED PLACES
Många gånger vår övergivna historia / Often forgotten times in our history

Gallery 6
Portfolio Sex/Six
TOWNS
Städer, stora som små har alltid sin egen historia att berätta / Each town has its own story to tell.

Gallery 7
Portfolio Sju/Seven
BLEKINGE
Sveriges trädgård, men har också drabbats av stor utflyttning genom åren / The garden of Sweden is the name of this county, but also a part of Sweden which people left in the past.

Gallery 8
Portfolio Åtta/Eight
ABROAD
Bilder från nöjet med att resa / Pictures from travels around in Scandinavia and Europe.