image
 image
 
Copyright information

SWEDISH

Alla bilder och text som finns på denna site tillhör mig och det i Sverige registrerade företaget Boulderphoto.
Det innebär att jag har upphovsmannarätten till allt material och utan min skriftliga tillåtelse får inget material användas på något sätt av annan person.

53§ och 54§ upphovsrättslagen


ENGLISH

All pictures and text on this site belongs to me and my in Sweden registred company Boulderphoto. This means, that any information on this site can not be published with out written permission from me. If there is an agreement given by me, or someone (Company or person) have paid for to publish any of my pictures - My name or "copyright © S.Moberg" must be placed together with those pictures.